Hello world!

ทดสอบบล็อกใหม่อีกแย้ว!

จะว่าไปก็ทำมาหลายบล็อกอยู่ แต่ถนัดของ wordpress มากสุด เล่าไปถึงก่อนโน้น เคยทำบล็อก wordpress แบบที่ต้องเสียเงินค่าเช่าโฮสเอง จดโดเมนเอง อยากทำบล็อกที่มีประโยชน์แกชาวโลกบ้าง แต่เกินความสามารถไปมากโข เลยเขียนเกี่ยวกับเรื่องเพลง หนัง หนังสือ ฯลฯ อะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวัน

พองานยุ่งมากๆ เข้า ระยะห่างของการเขียนก็กว้างขึ้นเรื่อยๆ จนเหลือเวลาเขียนแค่ปีละไม่กี่ครั้ง เสียดายเงินค่าเช่าเปล่าก็เลยเลิกไป
คราวนี้เอาอีก แต่เป็นแบบนี้ดีกว่า แบบที่ว่าอยากเขียนอะไรก็เขียน ไม่ต้องเป็นประโยชน์อะไรแก่ใครเลยก็ได้ ที่เหลือจะเสียก็แค่เวลาที่มีบ้างไม่มีบ้าง

ก็เท่านั้น…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s