บันทึกการซ้อม 1

เริ่มซ้อมวันแรก จันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ความถี่ : วันเวันวัน จุดประสงค์ : เพ่ื่อให้ร่างกายปรับตัวให้ชินกับการวิ่งต่อเนื่องนาน สัปดาห์ถัดไปซ้อม 5 วันติด หยุด 2 วัน    

[วันที่ 1] 30 มิถุนายน 2557

Day 1-30 june 2014

[วันที่ 2] 2 กรกฏาคม 2557

Day 2-2 july2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s